română · français · català · magyar ·  armãneashce
George Mureşan
Despre mine ·Scrieri şi traduceri· Proiecte lexicografice

PLANTE 602 termeni, ordonaţi după numele ştiinţific.
Catalană-română-maghiară-aromână.
Format : PDF.pdf .doc
RESTAURANT 436 termeni.
Catalană-română.
Format : HTML.html PDF.pdf Excel.xls
PEȘTI 77 termeni, ordonaţi după numele ştiinţific.
Catalană-română.
Format : HTML.html PDF.pdf Excel.xls
CULORI 96 termeni, în ordine alfabetică după numele catalan.
Mostră-HTML-catalană-română-engleză-franceză.
Format : HTML.html
CORPUL OMENESC
124 termeni, ordonaţi pe categorii aproximative.
Catalană - română - portugheză - franceză - engleză- germană - olandeză - maghiară.
Format : HTML.html
CONJUNCȚII 26 termeni.
Catalană - română.
Format : HTML.html
ÎN CONSTRUCȚIE :
VERBE 2258 termeni (obiectiv: ~8000).
Catalană-română.
Format: PDF.pdf
·